SLEP Test Nedir?

SLEP Test (Secondary Level English Proficiency Test)

SLEP Testi konuşulan ve yazılan İngilizce ’yi ölçmek için TOEFL sınavını hazırlayan merkez tarafından hazırlanmıştır. Test 7. ve 12. sınıflar ile yüksek okula gidecek öğrencilerin İngilizce seviyelerinin tespitlerinde uygulanmaktadır.

SLEP Test’in amacı nedir?

Öğrencinin İngilizce seviyesi, yerleştirileceği programda başarılı olmasında kilit rol oynar. Öğrenci, öğretmenlerini ve arkadaşlarını anlayabilmeli, resmi ya da resmi olmayan dokümanları okuyup anlayabiliyor olmalıdır. Bu testin sonucu, öğrencinin ana eğitimi İngilizce olan programlara katılmak için yeterli İngilizce ’ye sahip olup olmadığını gösterir. Programı düzenleyen kuruma aday seçimlerini yaparken güvenilir bir ölçü oluşturur.

SLEP Test’in Tanımı:

Test, benzer karakteristikleri olan öğrencilerin (yaş, dil eğitimleri ve ilgileri) İngilizce seviyelerinin karşılaştırılmasına izin verir. Testin çoktan seçmeli düzeni, öncelikle yetkilinin öznel değerlendirmelerine mahal vermeden, standart ve güvenilir bir sonuca varılmasını sağlar. SLEP testi, Eğitimsel Değerlendireme Servisi yetkilileri ile lise seviyesindeki gençlere İngilizce öğrenimi veren oldukça tecrübeli öğretmenlerin tavsiye ve çalışmaları ile oluşturulmuştur.

Test iki ana bölümden oluşmaktadır ve her bölümde 4 çeşit soru vardır. İlk bölümdeki sorular İngilizce ’nin sözlü kayıtlarını kullanarak öğrencinin dinlediğini kavrama seviyesini ölçer ve yazılı materyallere dayanmaz. İkinci bölümdeki sorular ise, okuduğunu kavrama üzerine olup, yazılı ve görsel öğeler içerir: bir resimle ilgili yazılı sorular, çizimlerle ilgili yazılı sorular, tekstin içerisinde yer alan seçmeli sorular ve aynı tekstin içeriği ile ilgili sorular. Bu bölüm aynı zamanda öğrencinin sözcük dağarcığı ve gramer bilgisini de değerlendirir. SLEP Testi için kullanılan materyaller, Amerikan liselerinde (7-12. sınıflar için) kullanılan materyaller temel alınarak tasarlanmıştır. Cevaplanacak soruların tamamı test içinde yer alan konuşmalardan, resimlerden ve tekstlerden oluşur.